หมายเลขติดต่อต่างๆ กับวัดพระบาทน้ำพุ :
 
 
แบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ
  วัดพระบาทน้ำพุ

       วัดพระบาทน้ำพุ   ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์       :     062 - 751 - 8800,     066 - 151 - 0440
       โทรสาร         :     036 - 776 - 646.
      
อีเมล์            
:     aidstemple@hotmail.com
                                
budaids@hotmail.com
                                 contact@phrabatnampu.org
                                 
donate@phrabatnampu.org

 
  สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์    มูลนิธิธรรมรักษ์

       วัดพระบาทน้ำพุ   ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์       :     062 - 751 - 8800,     066 - 151 - 0440
       โทรสาร         :     036 - 776 - 646.

 
  สำนักงานโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

       วัดพระบาทน้ำพุ   ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  15000
       *  งานอนุโมทนาบัตร     ถวายปัจจัย
       *  ถวายสิ่งของกับพระอาจารย์
       *  ใบฎีกา  ซองผ้าป่า  กล่องรับบริจาค
       *  บูชาวัตถุมงคล

       โทรศัพท์           : 089 - 801 - 8250