ตารางบิณฑบาต

ภาระกิจที่ไม่มีวันหยุด

วัดพระพุทธบาทประทานพร หรือ วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาทเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) คือ ผู้ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับโรคเอดส์และการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน

สวมหน้ากากอนามัยช่วงโควิด 19 ระบาด

ตารางบิณฑบาตพระราชสุทธิประชานาถ ยังไม่สามารถเป็นไปได้ตามปกติปฏิบัติ กรุณาสอบถามทางวัดโดยตรง

อับเดทตารางบิณฑบาตบนเฟสบุ๊ค..คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ตารางบิณฑบาตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบอีกครั้งที่
คุณบรรเจต (เลขานุการพระราชสุทธิประชานาถ) โทร : 081-308-1666